Rots en water

Rots en Water is een psychofysieke, sociale competentietraining. Dit houdt in, dat er vanuit een fysieke invalshoek, mentale en sociale vaardigheden aangeleerd worden. Het gaat er hierbij om dat de kinderen zich bewust worden van hun eigen kracht en mogelijkheden. Daarnaast gaat het om het vermogen om, samen met anderen, te leren, spelen en leven.

Rots en Water staat tijdens de lessen symbool voor het volgende:

Doel van Rots en Water:

  • zelfbeheersing
  • zelfreflectie
  • zelfvertrouwen
  • communicatieve vaardigheden
  • sociale vaardigheden
  • preventie geweld en pestgedrag
  • eigen keuzes maken
  • grenzen stellen

Rots en Water in de klas
Tijdens de activiteiten die uitgevoerd worden in de klas, op het schoolplein of in de sporthal wordt er steeds een koppeling gemaakt naar het dagelijks leven. De les die geleerd wordt in het spel, is eveneens toepasbaar in het dagelijks leven. De activiteiten zijn afkomstig van de opdrachtenkaarten. Daarbij is het communiceren met de leerlingen een van de belangrijkste punten vanuit het Rots en Water programma. Dit kan terugkomen op alle momenten van de dag en hoeft niet altijd gekoppeld te worden aan een activiteit.

In iedere klas hangen informatiekaarten van Rots en Water. Als basis hangt er een afbeelding van een Rots en een afbeelding van Water. Deze kaarten dienen enkel als uitgangspunt.

Daarbij hangt in iedere klas een informatiekaart met de Rots en Water high five en/of groet. De kinderen uit groep 5 t/m 8 leren de Rots en Water groet. Het is belangrijk dat de leerlingen deze groet doen alvorens ze beginnen en eindigen met een activiteit waarbij wordt gespeeld in een tweetal. Zeker wanneer er een competitie-element in een activiteit zit, is dit erg belangrijk. Ook bij activiteiten waarbij de kinderen elkaar moeten aanraken, is dat van belang. Bij de kinderen uit groep 1 t/m 4 wordt gewerkt met een ’high five’. De kinderen laten hiermee hetzelfde zien, maar tonen dit op een andere wijze (beter passend bij de leeftijd). Tevens hangt er een informatiekaart met betrekking tot concentratietechnieken. Het is belangrijk je goed te kunnen concentreren. Hierbij kan de ‘leeuw’ je goed helpen. Niet alleen tijdens Rots en Water activiteiten, maar ook tijdens zelfstandig werken en/of toetsen kan de leeuw de kinderen helpen. We doen de high five en/of groet om te laten zien dat we respect hebben voor elkaar, elkaar geen pijn doen en ons aan de regels houden.

Bekijk hieronder hoe de lessen eruit zien in praktijk!