Gezonde school

Onze school is op weg naar het eerste vignet "Gezonde School", het thema Bewegen en Sport. Met het behaalde vignet van de Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. 

We willen een school zijn met actieve en gezonde leerlingen, in een veilige schoolomgeving,  met aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Het behalen van dit vignet vinden wij een belangrijke stap, omdat het mede bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Om het themacertificaat Bewegen & Sport te behalen hebben we: 

  1. 2 keer per week 45 minuten gymles van een vakdocent gym
  2. Iedere dag tijdens de pauze mogelijkheid tot breedtesport, zoals voetbal, hockey, basketbal 
  3. We hebben jaarlijks een sportdag waarop onze gymdocent clinics regelt door het uitnodigen van trainers van verschillende sportverenigingen 
  4. We hebben tijdens gymlessen introductie clinics gegeven zodat kinderen zich, als ze het leuk vinden, kunnen opgeven voor een gratis proeftraining
  5. Wekelijks is er sport en spel in onze gymzaal, georganiseerd door de buurtsportcoach van Kijk op Welzijn
  6. Ieder jaar op Goede Vrijdag doen wij actief mee aan het Barendrechtse Schoolvoetbaltoernooi
  7. Bijna jaarlijks houden we een sponsorloop voor een goed doel.
    Afgelopen jaar ging de opbrengst hiervan naar Oekraïne.