Ons onderwijs

Het  is natuurlijk lastig om een beeld te krijgen in de wijze waarop wij lesgeven. We proberen dit zo goed mogelijk uit te leggen in onderstaande tekst. Daarnaast hebben wij een prachtig filmpje waardoor u even een kijkje in de keuken kunt nemen. Hier links kunt nog meer specifieke informatie lezen over over ons onderwijsaanbod, zoals Spaanse les en Rots en Water.

 

De onderbouw

In de onderbouw werken we grotendeels met heterogene groepen, m.u.v. de instroomgroep. De leerlingen starten in groep 1/2 en blijven in dezelfde groep totdat ze naar groep 3 gaan. Vanaf groep 3 werken we met homogene groepen. Van alle groepen hebben wij er twee. De leerkrachten van dezelfde groep werken intensief samen: ze bereiden de lessen samen voor.

In de onderbouw werken we naar aanleiding van thema’s. De leerkracht creëert een uitdagende omgeving, die de leerlingen stimuleert om spelenderwijs te onderzoeken en te leren. Per thema worden verschillende ontwikkelingsgebieden aangeboden en er wordt veel aandacht besteed aan voorbereidende taal- reken- en schrijfactiviteiten. Deze activiteiten worden vaak verwerkt in spelactiviteiten.

Iedere dag start in de kring, waarna de kinderen een werkles krijgen over het thema. Vervolgens mogen ze in de hoeken spelen. Tevens wordt er dagelijks 2 keer buiten gespeeld.

We leren de kleuters al vroeg om te gaan met uitgestelde aandacht, hetgeen de zelfstandigheid vergroot. Zo leren ze zelf problemen op te lossen, coöperatief samen te werken en verantwoording te nemen voor hun eigen leren.

De ontwikkeling van onze leerlingen wordt in kaart gebracht met KIJK! Dit is een observatiesysteem voor kleuters, waarbij te zien is of de ontwikkeling van uw kind leeftijdsadequaat is.

Een dag in groep 1/2 Een dag in groep 3-8