EDI

Op onze school geven wij les volgens de methode van het “Expliciete directe instructie model”. Deze instructie wijze is als een doorgaande lijn zichtbaar door de hele school, van groep 1 t/m 8.

Op deze manier worden al onze leerlingen uitgedaagd op zijn/haar eigen niveau. De leerkracht heeft oog voor alle leerlingen en wat ze per individu nodig hebben. Iedere leerling wordt gezien en krijgt instructie die aansluit op de onderwijsbehoeften van de leerling.

Fases van het Expliciete Directe Instructie model:

  • Lesdoel
  • Activeren van voorkennis
  • Instructie
  • Begeleide inoefening
  • Lesafsluiting en vooruitblik
  • Zelfstandige verwerking en verlengde instructie

Bekijk de video hieronder voor meer informatie over EDI.