Extra ondersteuning

Extra ondersteuning voor uw kind
Op school werken we met vijf zorgniveaus (van breed naar smal);

Zorgniveau 1

Basiszorg en algemene zorg in de groep door de leerkracht

Zorg-niveau 2

Extra zorg in de groep door de leerkracht. Dit kan zijn voor leerlingen die moeite hebben met een bepaald vak, maar ook leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.

Zorg-niveau 3

Extra zorg in overleg met IB (bijv. RT = remedial teaching)

Zorg-niveau 4

Speciale zorg van het samenwerkingsverband RiBA. Om deze zorg op te kunnen starten wordt er een keer per maand een gesprek georganiseerd op school met de orthopedagoog van het SWV RiBA en een wijkteammedewerker. Dit gesprek heeft een SOT (Schoolondersteuningsteam). De intern begeleider en de leerkracht zijn ook bij het gesprek aanwezig. Ouders worden ook voor deze gesprekken uitgenodigd.

Zorg-niveau 5

Dit is gespecialiseerde hulp voor een leerling. Wanneer we als school handelingsverlegen zijn wordt er een HIA (Handelingsgericht Arrangeren) georganiseerd. Bij dit gesprek gaan we met alle betrokkenen bij de leerling kijken naar de mogelijkheden bij ons op school. Bij het gesprek zijn ouders, orthopedagoog van het samenwerkingsverband, wijkteammedewerker, intern begeleider en leerkracht aanwezig. Wanneer er nog externe betrokkenen bij de leerling betrokken zijn, worden deze ook uitgenodigd. We gaan tijdens een gesprek altijd op zoek naar de mogelijkheden binnen de school (met eventueel extra hulp), maar er kan ook een verwijzing naar een SBO (speciaal basisonderwijs) of SO (speciaal onderwijs) uitkomen.