Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Op De Vrijenburg hebben we een 5-gelijke dagen lesweek.  
Voor en na school is er mogelijkheid tot opvang bij Kibeo.

Dagen Ochtend Middag
Maandag 08.30 uur 13.45 uur
Dinsdag 08.30 uur 13.45 uur
Woensdag 08.30 uur 13.45 uur
Donderdag 08.30 uur 13.45 uur
Vrijdag 08.30 uur 13.45 uur

De deuren gaan om 08.20 uur open. Onze leerlingen gaan zelfstandig naar binnen. Tijdens de eerste week van het schooljaar bent u welkom om uw kind naar het lokaal te brengen. Zo kunt u de leerkracht ontmoeten en even een kijkje nemen in het lokaal.

Om 08.25 uur  gaat de eerste bel. Dit is het teken dat de leerlingen die nog buiten spelen naar binnen moeten gaan, omdat de les bijna gaat beginnen. Om 08.30 uur gaat de tweede bel, als teken dat de les gaat beginnen.

De leerlingen tot en met groep 4 worden om 13.45 uur door de  leerkracht naar buiten gebracht. De leerlingen komen vanaf groep 5 zelf naar buiten.

Schoolvakanties

Vakanties/vrije dagen Datums
Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2023
Studiedag 23 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Studiedag 26 januari 2024
Studiedag 5 februari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari 2024 t/m 23 februari 2024
Paasweekend 29 maart 2024 t/m 1 april 2024
Studiedag 19 april 2024
Meivakantie 29 april 2024 t/m 10 mei 2024
2de pinksterdag 20 mei 2024
Extra vakantie week 17 t/m 21 juni 2024
Zomervakantie 15 juli 2024 t/m 25 augustus 2024
Calamiteitendag 12 juli 2024 (wordt voor 1 mei met u
gecommuniceerd of deze dag door gaat)

Agenda