Inschrijven nieuwe leerling

Aanmelden nieuwe leerling (bijna 4 jaar)

Als uw kind 4 jaar wordt mag het bij ons naar school komen. Gebruikelijk is dat u vanaf 2,5 - 3 jaar contact opneemt met school en met de directeur een kennismakingsgesprek plant. Bij dit gesprek zijn ouders en kind aanwezig.

Tijdens dit gesprek maken wij kennis met elkaar. U vertelt over uw wensen en ideeën over de school voor uw kind en wij proberen uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Daarnaast vertellen wij over ons onderwijs, de zorg aan kinderen en ouderbetrokkenheid. Ook maken we een rondje door de school, zodat u een goed beeld heeft van de dagelijkse schoolpraktijk. Mocht u besluiten om uw kind op onze school in te willen schrijven, dan bent u van harte welkom. U vult het inschrijfformulier in en de directeur besluit over een eventuele plaatsing. 

Wendagen

De leerlingen komen, in de regel, de eerste dag na hun vierde verjaardag op school. Voordat ze 4 jaar worden, mogen ze twee dagdelen wennen (niet aaneengesloten). Leerlingen die eind november of december 4 jaar worden, starten pas na de kerstvakantie. Voor aanmeldingen 6 weken voor het einde van het schooljaar, geldt hetzelfde. Deze leerlingen zijn na de zomervakantie welkom. Natuurlijk doen wij dit in overleg met u.


Uw kind komt van een andere basisschool

Kinderen die van een andere school komen, kunnen te allen tijde worden aangemeld. Na een intakegesprek wordt er contact opgenomen met de huidige school voor informatie. Op basis van deze informatie wordt uw kind ingeschreven en toegelaten. De kinderen mogen al voor die tijd kennismaken met hun nieuwe klasgenoten door een dag of dagdeel mee te draaien met de groep waarin ze geplaatst worden.