Overstap naar VO

Advies eind groep 8 (advieskaart vanaf groep 6):

Overstap PO-VO 

Overstap PO-VO Aan het eind van groep 8 maken de leerlingen de overstap van het Primair Onderwijs (basisschool) naar het Voortgezet Onderwijs (middelbare school). Hier gaat een hele procedure aan vooraf. Vanaf groep 6 worden de resultaten van het IEP leerlingvolgsysteem (LVS) op een advieskaart geplaatst. Op deze kaart correspondeert de score (vaardigheidsscore) van de leerling met één van de onderwijsniveaus van het voortgezet onderwijs. Dit gebeurt voor zowel de resultaten van de ‘midden’ afname (medio januari), als voor de ‘eind’ afname (medio juni). Er zijn vier vakgebieden die op de advieskaart vermeld worden, namelijk begrijpend lezen, rekenen, spelling (woorden) en technisch lezen. De resultaten voor de vakgebieden begrijpend lezen en rekenen zijn het meest leidend (aangezien dit betrekking heeft op het inzichtelijk vermogen).

Natuurlijk wordt er niet alleen gekeken naar resultaten, maar spelen ook gedrag en werkhouding een rol bij het proces van advisering. Deze zaken worden verwerkt in het overdrachtsformulier. De advieskaart en het overdrachtsformulier vormen samen de belangrijkste twee onderdelen van het overstapdossier. Dit overstapdossier is de overdracht naar de middelbare school. In november 2022 is er door de Eerste Kamer een wet aangenomen waardoor sinds het schooljaar 2023-2024 het tijdspad rond de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is aangepast. De overheid heeft deze aanpassingen gedaan, omdat zij willen dat alle leerlingen dezelfde kansen moeten krijgen om zich in te kunnen schrijven op de school van keuze.

Eind groep 7 krijgen de leerlingen een pre-advies, tijdens het rapportgesprek in juni, zodat leerlingen zich al kunnen oriënteren op een passende middelbare school. In november groep 8 maken de leerlingen het IEP LVS, omdat in januari het voorlopig advies gegeven gaat worden.

Tussen half en eind januari groep 8 krijgen de leerlingen het voorlopige schooladvies. De advisering (zowel pre, voorlopig, als definitief) gebeurt in samenspraak met groepsleerkrachten van leerjaar 7 en leerjaar 8, KC (kwaliteitscoördinator) en directie. Het uitgangspunt is een enkelvoudig schooladvies (dus één onderwijsniveau), echter behoort een dubbel-niveau advies ook tot de mogelijkheden.

Na het voorlopig advies gaan de leerlingen begin februari de IEP doorstroomtoets maken. De doorstroomtoets is de nieuwe naam voor de eindtoets. Half maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets. Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart 2024 het definitieve schooladvies. Met dit advies kunnen alle leerlingen zich eind maart gaan aanmelden op de school van keuze. Bij de gesprekken die te maken hebben met adviezen is altijd een tweede persoon aanwezig vanuit school voor het maken van de notulen. Dit kan een andere leerkracht, een kwaliteitscoördinator of een lid van het MT zijn. De leerkracht voert het gesprek met de leerling en ouders.

In sommige gevallen hebben leerlingen recht op extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs. Dit wordt LWOO genoemd (leerweg ondersteunend onderwijs). Indien dit van toepassing is, wordt dit tijdig (eind leerjaar 7) met u als ouders/ verzorgers besproken.

Op basis van het preadvies eind groep 7 en het voorlopig schooladvies kunnen de leerlingen zich gaan richten op de schoolkeuze. Uiteraard kunnen de leerlingen in heel groep groep 7 zich ook oriënteren op het aanbod aan middelbare scholen en verschillende scholen bezoeken.

Na het definitieve schooladvies dienen de leerlingen zich direct in te schrijven. De landelijke inschrijfweek is van 25-31 maart 2024. Leerlingen hebben (uiteraard samen met u als ouder/ verzorger) de vrijheid om zelf een middelbare school te kiezen passend bij het schooladvies.

Begin februari groep 8 maken de leerlingen een IEP Eindtoets die meetelt voor het definitief advies. Indien het resultaat van deze toets hoger is dan het gegeven voorloopig schooladvies, zullen wij het advies aanpassen. Wanneer het niet in het belang van de leerling is om het advies te verhogen, dan zullen wij dit beargumenteren en motiveren.

Tijdlijn groep 6, 7 en 8

Groep 6

  • Afname IEP LVS midden (januari) en eind (juni)
  • Bespreken advieskaart bij rapportgesprekken. Er wordt nog geen schooladvies gegeven.

Groep 7

  • Afname IEP LVS midden en eind
  • Bespreken advieskaart bij rapportgesprek. Halverwege groep 7 wordt er nog geen advies gegeven.
  • Eind groep 7 (tijdens het rapportgesprek in juni) wordt een pre-advies gegeven. Bij dit gesprek is een tweede persoon aanwezig.

Groep 8

  • Afname IEP LVS in november.
  • Half tot eind januari de voorlopig adviesgesprekken. Bij dit gesprek is een tweede persoon aanwezig.
  • Begin februari IEP doorstroomtoets. Uiterlijk 15 maart krijgen de scholen de uitslag binnen.
  • Van 19-22 maart krijgen de ouders en de leerlingen hun definitieve advies te horen waarna ze zich in de laatste week van maart (25-31 maart) kunnen inschrijven op de middelbare school van keuze.