Samen leren, groeien en stralen

in de wereld van nu!

Onze school

Samen leren, groeien en stralen in de wereld van nu!

Missie: CBS De Vrijenburg zorgt voor kennisoverdracht als primair doel van het onderwijs. Om leerlingen optimaal tot ontwikkeling te laten komen, zorgen leerkrachten, ouders en leerlingen voor een veilige omgeving. 

Vanuit de Christelijke identiteit dragen wij zorg voor onszelf, de ander en onze omgeving. Onze waarden zijn:

 • leerlingen leren elkaar te accepteren en verschillen te respecteren;
 • onze leerlingen ontwikkelen sociale vaardigheden, normen en waarden;
 • iedereen, betrokken bij onze school, voelt zich gezien en gehoord;
 • onze leerlingen leren zich bewust te zijn van hun eigen kracht en mogelijkheden;
 • onze leerlingen ontwikkelen zich tot autonome en zelfredzame individuen, die in staat zijn de problemen op te lossen in de wereld van nu!

Visie:

 • wij ondersteunen iedere leerling om zichzelf optimaal te ontwikkelen;
 • wij geven onderwijs volgens het Directe Instructie Model, waarbij het lesprogramma centraal staat;
 • wij bieden deskundige leerkrachten die een focus hebben op het optimaliseren van het onderwijs;
 • wij zijn een lerende organisatie op alle niveaus van onze school met onze leerlingen, ouders en leerkrachten.

Onze uitgangspunten zijn:

 • ieder kind is uniek
 • onze kinderen leren van en met elkaar
 • onze kinderen zijn verantwoordelijk voor en betrokken bij hun eigen leerproces
 • onze kinderen ontwikkelen zich in een doorgaande lijn
 • onze kinderen leren dat fouten maken leerzaam is.

 

Koffieochtend op De Vrijenburg:
Iedere twee maanden is er een koffieochtend bij ons op school.  Samen met ouders bespreken we dan een actueel thema over de  school of schoolse zaken. Soms wil de school het beleid aanpassen  en vragen wij ook aan ouders feedback om mee te nemen in  het beleid dat we gaan aanpassen. We sluiten altijd af met een rondleiding. Op deze manier kan de ouder ook een kijkje in de  keuken nemen!